menu

Novinky

Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni
Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy cesty na skládke v Hornej Štubni sa v 37. týždni neuskutoční plánovaný zvoz komunálneho odpadu...

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá
ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá tradičný cyklistický výlet a súťaž v petangu.

ZO Jednoty dôchodcov KpZ pozýva členov na tradičný letný guľáš
ZO Jednoty dôchodcov KpZ pozýva členov na tradičný letný guľáš

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva všetkých svojich členov na tradičný letný guľáš...

Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce
Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce

Alebo chcete upozorniť na akútny či notorický problém z oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia či ochrany pamiatok?

Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ
Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ

Riaditeľstvo Materskej školy KpZ oznamuje, zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023/2024.

Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.
Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.

Oznamujeme občanom, že drobný stavebný odpad môžete počas pracovného týždňa voziť na skládku do Hornej Štubne.

Kláštorský jarmok 2023 – prihláška
Kláštorský jarmok 2023 – prihláška

Po veľmi úspešných siedmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2023. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program.

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc
Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc. Pošlite 2% z dane a staňte sa súčasťou príbehu jej zvovuzrodenia.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov na výročnú schôdzu.

Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.
Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s inšpekciou Slobody zvierat informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 10.02.2023 08:10 do: 10.02.2023 18:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov
V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov

Upozorňujeme týmto majiteľov, aby zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psa zakázaný!

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie
MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie

MŠ Kláštor pod Znievom hľadá p. učiteľku na zastupovanie počas PN, od 1. februára 2023

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch referenda v našej obci.

Hlasovania v referende sa zúčastnilo  489  voličov z celkového počtu  1430 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť  34,19%.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov a občanov obce na besedu "Liečba postcovidových stavov​ a tiež chrípky bylinkami"

Informácia o zvoze odpadov
Informácia o zvoze odpadov

Zvoz komunálneho odpadu v roku 2023 pokračuje v štandardnom režime - vždy v nepárnom týždni.

Zimná údržba ciest
Zimná údržba ciest

Z dôvodu zimnej údržby ciest v obci Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje autá na krajnici ciest, ale vo svojich dvoroch a pozemkoch.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.01.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.01.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,že bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Inflačná pomoc II. - informácia
Inflačná pomoc II. - informácia

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach...

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia...

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 24.11.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 24.11.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 24.11.2022 07:45 do: 24.11.2022 15:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16.11.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16.11.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 16.11.2022 07:00 do: 16.11.2022 17:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Pristavenie kontajnera na elektroodpad - 09.11.2022
Pristavenie kontajnera na elektroodpad - 09.11.2022

Milí občania, v stredu 9. novembra ráno bude pri obecnom úrade pristavený kontajner na zber elektroodpadu, ktorý odvezú na druhý deň...

Výsledky volieb 2022 do orgánov samosprávy obcí - Kláštor pod Znievom
Výsledky volieb 2022 do orgánov samosprávy obcí - Kláštor pod Znievom

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov...

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby starostu obce Kláštor pod Znievom 29. októbra 2022

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom 29. októbra 2022

Stručné zhrnutie informácií a pokynov k voľbám do samosprávy obcí a VÚC
Stručné zhrnutie informácií a pokynov k voľbám do samosprávy obcí a VÚC

Dňa 29. októbra 2022 (t. j. v sobotu) sa súčasne konajú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
Spojené voľby 2022: odporúčania pre členov volebných komisií a voličov

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach.

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Účel spracúvania osobných údajov – voľby 2022
Účel spracúvania osobných údajov – voľby 2022

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s obdobím volieb, ktoré sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie - COVID
Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie - COVID

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona...

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji

Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším a ľudskejším.

Informácia o zvoze komunálneho odpadu - október
Informácia o zvoze komunálneho odpadu - október

Oznamujeme občanom, že najbližší zvoz komunálneho odpadu sa uskutoční tento týždeň vo štvrtok, 20.10.2022 a v piatok, 21.10.2022.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 3. - 7. 10. 2022
Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 3. - 7. 10. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom pre 40. týždeň.

Možnosť priniesť nadrozmerný odpad na BRKO dňa 8. októbra 2022
Možnosť priniesť nadrozmerný odpad na BRKO dňa 8. októbra 2022

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 8. októbra 2022 môžu v čase od 9.00 hod do 12.00 hod priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO.

Zvoz komunálneho odpadu - 6. a 7. otóbra 2022
Zvoz komunálneho odpadu - 6. a 7. otóbra 2022

Milí občania, informujeme vás o zvoze komunálneho odpadu v obci, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra, t. j. vo štvrtok a v piatok.

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 19. - 30. 9. 2022
Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 19. - 30. 9. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom na najbližšie dva týždne.

Zmena zvozu komunálneho odpadu - august, september
Zmena zvozu komunálneho odpadu - august, september

Vážení občania, chceme vás upozorniť na zmenu zvozu komunálneho odpadu. Z dôvodu sviatkov sa zvoz z 1. a 2. septembra 2022 presúva na 30. a 31. augusta 2022 a taktiež...

Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj kultúry a športu – 16.08.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj kultúry a športu – 16.08.2022

Pavel Siráň, predseda komisie pre rozvoj kultúry a športu pri obecnom úrade v Kláštore pod Znievom pozýva na 2. zasadnutie.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 18.07.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 18.07.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 18.07.2022 07:45 do: 18.07.2022 16:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 07.07.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 07.07.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 07.07.2022 07:30 do: 07.07.2022 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Návod na hlasovanie za projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola
Návod na hlasovanie za projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola

Chceme vás poprosiť o zahlasovanie za náš projekt pod názvom Nech sa páči, vstúpte - obnova vstupu do areálu farského kostola. Hlasovanie nič nestojí a môžeme získať 4000 €.

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu - učiteľka MŠ
Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu - učiteľka MŠ

Vzdelanie: Podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 08.06.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 08.06.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 08.06.2022 07:30 do: 08.06.2022 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Harmonogram vývozu odpadu
Harmonogram vývozu odpadu

Kláštorský jarmok 2022 – prihláška
Kláštorský jarmok 2022 – prihláška

Srdečne vás pozývame na náš jarmok - veríme, že to pandémia koronavírusu nepokazí a vy sa budete môcť tešiť na 7. ročník "Kláštroského jarmoku".

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 30.06.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 30.06.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 30.06.2022 08:00 do: 30.06.2022 12:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom pozýva všetkých svojich členov na posedenie ku Dňu matiek a otcov

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií
ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií

Dňa 27.04.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM  na školský rok 2022/2023
OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM na školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy...

Informácie k odpadom.
Informácie k odpadom.

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 9. apríla 2022 môžu v čase od 9.00 hod do 12.00 hod priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO...

Oznam o zatvorení zdravotného strediska a MŠ dňa 5. apríla 2022
Oznam o zatvorení zdravotného strediska a MŠ dňa 5. apríla 2022

Pre avizované prerušenie distribúcie elektriky bude dňa 5. apríla 2022 zatvorené zdravotné stredisko a materská škola.

Zvoz zeleného odpadu.
Zvoz zeleného odpadu.

Oznamujeme občanom , že 4. a 5. apríla 2022 budeme vykonávať zvoz zeleného odpadu.

Oznam o zatvorení obecného a poštového úradu dňa 1. apríla 2022
Oznam o zatvorení obecného a poštového úradu dňa 1. apríla 2022

Pre avizované prerušenie distribúcie elektriky bude dňa 1. aprila 2022 obecný a poštový úrad zatvorený.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termínoch: 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 25. 3. 2022 od 10:00.

Zmena času zo zimného na letný
Zmena času zo zimného na letný

V nedeľu, 27. marca 2022 o 2:00 sa čas posunie o hodinu dopredu na 3:00.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pozýva
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pozýva

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom pozýva svojich členov na hodnotiacu schôdzu.

Dočasné útočisko - Temporary protection
Dočasné útočisko - Temporary protection

Čo je dočasné útočisko a ako môžem požiadať o dočasné útočisko. - What is a temporary protection and who can seek a temporary protection.

Pozvánka pre obyvateľov miestnej časti Stanica na stretnutie k predaju pozemkov - 19.03.2022
Pozvánka pre obyvateľov miestnej časti Stanica na stretnutie k predaju pozemkov - 19.03.2022

Pozývame obyvateľov miestnej časti Stanica na stretnutie k podmienkam predaja obecných pozemkov parc. reg. C 737/1 a 736/1 v miestnej časti Stanica.

Oznam o zatvorení obecného úradu a poštového úradu dňa 15.03.2022
Oznam o zatvorení obecného úradu a poštového úradu dňa 15.03.2022

Oznam o zatvorení obecného úradu a poštového úradu pre prerušenie distribúcie elektriky dňa 15. marca 2022.

Informácie k zvoze odpadov
Informácie k zvoze odpadov

Oznamujeme Vám, že zajtra, 15. marca 2022 sa uskutoční plánovaný zvoz plastov . Zvoz komunálneho odpadu obec uskutoční opäť vo štvrtok a v piatok, 17. 3. 2022 a 18. 3. 2022

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 15. 03. 2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 15. 03. 2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 15. 03. 2022 07:45 do: 15. 03. 2022 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom online - 04.03.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom online - 04.03.2022

Dnes môžete sledovať online zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom...

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a oleje
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a oleje

Určite ste si už všimli, že máme v obci rozostavané kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a taktiež tri kontajnery na použité oleje.

Zvoz komunálneho odpadu - 3. a 4. marca 2022
Zvoz komunálneho odpadu - 3. a 4. marca 2022

Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu bude tento týždeň vo štvrtok a v piatok.

ZŠ. F. Hrušovského - dobrovoľná humanitárna zbierka 28. 02. 2022 a 01. 03. 2022
ZŠ. F. Hrušovského - dobrovoľná humanitárna zbierka 28. 02. 2022 a 01. 03. 2022

Rozhodli sme sa uskutočniť dobrovoľnú humanitárnu zbierku trvanlivých potravín, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre ľudí z Ukrajiny.

COOP Jednota - otváracie hodiny
COOP Jednota - otváracie hodiny

Z pandemických dôvodov bude predajňa Supermarket COOP Jednota v našej obci otvorená od 21. 2. 2022 - 24. 2. 2022 len do 16:00 hod.

Vývoz papiera a lepenky
Vývoz papiera a lepenky

Vážení občania v pondelok 21. 2. 2022 sa uskutoční vývoz papiera a lepenky vrecovým spôsobom.

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Predmetom projektu je pokrytie spádovej oblasti poskytovaním zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb v jednom kontaktnom mieste...

Oznam pre odberateľov obedov zo školskej jedálne
Oznam pre odberateľov obedov zo školskej jedálne

Oznamujeme odberateľom obedov zo školskej jedálne, že kuchyňa je z dôvodu karantény zatvorená do pondelku 31.01.2022 (vrátane).

Vývoz plastového odpadu
Vývoz plastového odpadu

Milí občania, informujeme vás o termíne vývozu plastov, ktorý sa v našej obci uskutoční dňa 18. januára 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16. 12. 2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16. 12. 2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 16. 12. 2021 07:35 do: 16. 12. 2021 13:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu karantény od 03.11.2021
Oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu karantény od 03.11.2021

Z dôvodu povinne nariadenej karantény zamestnancov je od dnes 03.11.2021 do 15.11.2021 obecný úrad zatvorený.

Posledný zvoz zeleného odpadu v roku 2021
Posledný zvoz zeleného odpadu v roku 2021

Oznamujeme, že posledné zvozy zeleného odpadu v tomto roku budú v piatok 5. novembra a v piatok 12. novembra 2021.

Zmena otváracích hodín pošty k 01. 11. 2021
Zmena otváracích hodín pošty k 01. 11. 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnošťou od 1. 11. 2021 bude na Pošte Kĺaštor pod Znievom realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje

7. 10. 2021 pozýva svojich členov na prednášku na tému: Naša história - prednáša Mgr. Kristína Zvedelová PhD

Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ
Voľné pracovné pozície KLÁŠTORNÁ

Zamestnávateľ Kofola a.s. obsadzuje voľné pracovné pozície do svojho závodu KLÁŠTORNÁ v Kláštore pod Znievom

Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021
Úplná uzávierka žel. priecestia v Kláštore pod Znievom v dňoch 20. – 25.09.2021

Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. informuje, že v dňoch 20.9.2021 (pondelok) od 8,00 hod. do 21.9.2021 (sobota) bude z dôvodu rekonštrukcie uzavreté železničné priecestie v Kláštore pod Znievom.

Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021
Oprava priecestia Kláštor pod Znievom v km 292,396 – 20.09. – 25.09.2021

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ TO Banská Bystrica oznamujú, že v dňoch 20.09.2021 od 07.45 hod. do 25.09.2021 do 08.00 hod. bude uzatvorené priecestie v žkm 292,396

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 17.09.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 17.09.2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 17.09.2021 07:30 do: 17.09.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje

Organizuje výstup na hrad Zniev v čase 2. septembra. 2021. Zraz o 9.00 pred obecným úradom.

Odstávka vody - 03.08.2021
Odstávka vody - 03.08.2021

Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. informuje, že 03.08.2021 od 08.00 do 14.00 hod. nepôjde voda z dôvodu údržby.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Kláštor pod Znievom

Obecné zastupiteľstvo obce Kláštor pod Znievom v zmysle ustanovenia vyhlasuje deň 30. jún 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra.

Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari
Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari

Vo štvrtok popoludní (13. mája 2021) po požiari bytového domu prišli 2 rodiny o strechu nad hlavou.

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Vrícko

Obstarávateľ, Obec Vrícko Obecný úrad, 038 31 Vrícko 136, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie.

SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania
SODB 2021 - ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie

Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"
Verejná vyhláška - začatie obstarávania "Územného plánu obce Vrícko"

obstarávateľ Územného plánu obce Vrícko v rámci prípravných prác v súlade s § 19 b zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje.

Kláštorský jarmok 2021 - prihláška
Kláštorský jarmok 2021 - prihláška

po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa predošlý ročník jarmoku v roku 2020 neuskutočnil. Veríme, že tento rok to bude iné a ak to situácia umožní, môžete sa tešiť na 6. ročník "Kláštroského jarmoku"

Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020
Cestovný poriadok ŽSR - príchody a odchody vlakov, zastávka Kláštor pod Znievom platný od 13.12.2020

Železnice Slovenskej republiky informujú o cestovnom poriadku - príchody a odchody vlakov zo zastávky Kláštor pod Znievom s platnosťou od 13.12.2020.

Ochrana osobných údajov GDPR
Ochrana osobných údajov GDPR

25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva tykajúca sa ochrany osobných údajov , preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu

Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018
Spracovávanie osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 a zák. SR č. 18/2018

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.