menu

Informácia o zvoze odpadov

Zvoz komunálneho odpadu v roku 2023 pokračuje v štandardnom režime - vždy  v nepárnom týždni. Nakoľko je však tento týždeň v piatok 6. januára 2023 sviatok, tak sa zvoz komunálneho odpadu uskutoční v stredu, 4. januára 2023 a vo štvrtok, 5. januára 2023.
Najbližší zvoz plastov sa uskutoční v utorok, 17. januára 2023.
Na celkovom harmonograme vývozu separovaného odpadu pracujeme.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-01-03 12:49:25