Stolný tenis má v Kláštore pod Znievom dlhoročnú tradíciu. V 60. – 80. rokoch sa hrával stolný tenis najskôr vo vestibule, neskôr v telocvični základnej školy. Hlavnou postavou v tom období v ňom bol Jozef Mikula, hráč a hlavne predseda a vedúci celého oddielu. V týchto rokoch hrali v okresných súťažiach až 3 mužstvá z Kláštora pod Znievom. Dlhé roky boli aktívnymi hráčmi najmä Ján Plander, Ján Černoch, Milan Mazanec, Milan Lukáč, Štefan Krnáč, Jozef Valko, Milan Novosedliak st., Ján Zvrškovec, Milan Šimko, Milan Piatrik, Miroslav Novosedliak, Ján Božek, Eduard Koňarčík.

Po niekoľkoročnej odmlke sa v roku 1995 za pomoci obecného úradu a niekoľkých nadšencov znovu založil v Kláštore pod Znievom oddiel pod hlavičkou STO OU (Stolnotenisový oddiel obecného úradu). Na začiatku v ňom hrali a pracovali najmä Milan Piatrik, Ján Beťák, Ján Božek, Eduard Koňarčík, Roman Galbavý a Pavol Miazdra. Veľký kus práce sa spravil v telocvični a to pri novom osvetlení a oprave starších stolov. Po skromných začiatkoch sa neskôr začali ukazovať prvé výsledky, a to v prvom rade pri práci s mládežou. Najlepším žiakom v tých rokoch bol Maroš Beťák, a to nie len v Kláštore, ale možno aj v celom okrese. Spolu so svojim bratom Borisom a Michalom Mravcom postúpili do krajskej súťaže. Práca s mládežou, po niekoľkoročnom nezáujme zo strany mládeže, sa v roku 2011 znova začala, a to cez Centrum voľného času pri obecnom úrade.

Od roku 2000 sa na konci každého roka hráva stolnotenisový turnaj o Putovný pohár starostu obce Kláštora pod Znievom. O tomto turnaji možno smelo povedať, že je to najväčší turnaj v celom okrese, čo sa týka kvality obsadenia. Pravidelne na ňom hrávajú hráči z Dubnice, Kysuckého Nového Mesta, Žiliny, Trenčianskej Teplej, Martina a okresných oddielov a najmä hráči pôsobiaci v zahraničných kluboch.

Od roku 2002 sa čoraz väčšej popularite teší aj vianočný turnaj pre registrovaných a neregistrovaných hráčov, ktorého sa môže zúčastniť každý občan z Kláštora pod Znievom. Historický pre kláštorský stolný tenis bol rok 2005, kedy sa prvý raz podarilo „A“ mužstvu postúpiť do krajskej súťaže a hrať s takými mužstvami ako sú: Čadca, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Radoľa, Teplička nad Váhom, Višňové, a i. O tento úspech sa pričinili hráči: predseda oddielu Milan Piatrik, Ján Beťák, Peter Pittner, Maroš Beťák, ako aj hráči z „B“ mužstva: Vladimír Hrivnák, Ján Božek, Roman Galbavý, Miroslav Brandis, ktorých neskoršie doplnili Emil Slivka, Marián Bernát, Marek Krištof a Michal Slivka.

O tom, že hráči z Kláštora patria k špičke v okresnej súťaži svedčí aj fakt, že sa pravidelne každý rok jeden - dvaja prebojujú na záverečný turnaj TOP 12 najlepších hráčov v súťaži. Boli to hráči: Miroslav Novosedliak, Milan Piatrik, Vladimír Hrivnák, Jozef Jančík, Ján Beťák, Peter Pittner a Jaroslav Orság.

V ročníku 2011-2012 hrá „A“ mužstvo IV. Ligu v krajskej súťaži „B“ mužstvo V. ligu v okresnej súťaži. Podmienky pre stolný tenis v Kláštore pod Znievom sú na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí vďaka obecnému úradu a ZŠ Františka Hrušovského.