menu

stolnotenisový oddiel

Po niekoľkoročnej odmlke sa v roku 1995 za pomoci obecného úradu a niekoľkých nadšencov znovu založil v Kláštore pod Znievom oddiel pod hlavičkou STO OU (Stolnotenisový oddiel obecného úradu). Na začiatku v ňom hrali a pracovali najmä Milan Piatrik, Ján Beťák, Ján Božek, Eduard Koňarčík, Roman Galbavý a Pavol Miazdra. Veľký kus práce sa spravil v telocvični a to pri novom osvetlení a oprave starších stolov. Po skromných začiatkoch sa neskôr začali ukazovať prvé výsledky, a to v prvom rade pri práci s mládežou. Najlepším žiakom v tých rokoch bol Maroš Beťák, a to nie len v Kláštore, ale možno aj v celom okrese. Spolu so svojim bratom Borisom a Michalom Mravcom postúpili do krajskej súťaže. Práca s mládežou, po niekoľkoročnom nezáujme zo strany mládeže, sa v roku 2011 znova začala, a to cez Centrum voľného času pri obecnom úrade.

Od roku 2000 sa na konci každého roka hráva stolnotenisový turnaj o Putovný pohár starostu obce Kláštora pod Znievom. O tomto turnaji možno smelo povedať, že je to najväčší turnaj v celom okrese, čo sa týka kvality obsadenia. Pravidelne na ňom hrávajú hráči z Dubnice, Kysuckého Nového Mesta, Žiliny, Trenčianskej Teplej, Martina a okresných oddielov a najmä hráči pôsobiaci v zahraničných kluboch.

Od roku 2002 sa čoraz väčšej popularite teší aj vianočný turnaj pre registrovaných a neregistrovaných hráčov, ktorého sa môže zúčastniť každý občan z Kláštora pod Znievom. Historický pre kláštorský stolný tenis bol rok 2005, kedy sa prvý raz podarilo „A“ mužstvu postúpiť do krajskej súťaže a hrať s takými mužstvami ako sú: Čadca, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Radoľa, Teplička nad Váhom, Višňové, a i. O tento úspech sa pričinili hráči: predseda oddielu Milan Piatrik, Ján Beťák, Peter Pittner, Maroš Beťák, ako aj hráči z „B“ mužstva: Vladimír Hrivnák, Ján Božek, Roman Galbavý, Miroslav Brandis, ktorých neskoršie doplnili Emil Slivka, Marián Bernát, Marek Krištof a Michal Slivka.

O tom, že hráči z Kláštora patria k špičke v okresnej súťaži svedčí aj fakt, že sa pravidelne každý rok jeden - dvaja prebojujú na záverečný turnaj TOP 12 najlepších hráčov v súťaži. Boli to hráči: Miroslav Novosedliak, Milan Piatrik, Vladimír Hrivnák, Jozef Jančík, Ján Beťák, Peter Pittner a Jaroslav Orság.

V ročníku 2011-2012 hrá „A“ mužstvo IV. Ligu v krajskej súťaži „B“ mužstvo V. ligu v okresnej súťaži. Podmienky pre stolný tenis v Kláštore pod Znievom sú na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí vďaka obecnému úradu a ZŠ Františka Hrušovského.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 19. 06. 2020