menu

komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku a legislatívna komisia

predseda komisie: Renáta Hakalová

členovia komisie z radov poslancov OZ: Mgr. Michal Pyšný, Mgr. František Koníček

doplňujúci členovia: Ing. Ľudovít Smik, Ing. Peter Husárik, Ing. Martin Jánošík

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda komisie: Mgr. Kristína Zvedelová PhD.

členovia komisie z radov poslancov OZ: Ing. Martin Benko, Igor Čauder, Milan Mizera

doplňujúci členovia: Ján Bibza, Ing. Martin Kovalčík, Ing. arch. Štefan Kviatkovský, Ing. Jana Matejíková, Bc. Andrea Meriačová

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

Komisia rozvoj vzdelávania a sociálno-zdravotnej starostlivosti

predseda komisie: Mgr. Maroš Halahija
 
členovia komisie z radov poslancov OZ: Mgr. Michal Pyšný, Mgr. Lucia Smiková

doplňujúci členovia: PhDr. Klaudia Balejová, MUDr. Ingrid Štefanková, Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Michaela Kruteková, Blažena Kamienová, Lukáš Halahija

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

 

Komisia pre rozvoj kultúry a športu

predseda komisie: Mgr. František Koníček

členovia komisie z radov poslancov:  Mgr. Maroš Halahija, Igor Čauder, Mgr. Kristína Znedelová PhD., Ing. Martin Jánošík 

doplňujúci členovia: Igor Mikula, Nikola Sunková, Mgr. Štefan Hýrošš, Mgr. Zuzana Nemčeková, Mgr. Lucia Smiková

Plán činnosti vo volebnom období 2022 -2026:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 01. 03. 2024