Obec Kláštor pod Znievom je situovaná v Žilinskom kraji, patrí do okresu Martin a leží v regióne Turiec. Obec sa nachádza v západnej časti Turčianskej kotliny, pričom je z troch strán ohraničená pohoriami. Zo severozápadu a západu Malou Fatrou, z juhu Žiarskym pohorím. Východná časť klesá k nive rieky Turiec, kde jej tok predstavuje prirodzenú hranicu obce z východu.

Obec hraničí s:

Uvedené údaje boli použité z knihy Kláštor pod Znievom - Dôveryhodné miesto (1999, ISBN 80-85742-13-6)