menu

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice.

Od 25. marca 2022 od 10:00 do odvolania.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-25 15:55:22