menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na prednášku o tom:
ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na prednášku o tom:

ako zbierať , sušiť a užívať liečivé rastlinky, v utorok, 27.2.2024 o 14.00 hod. v klubovni Hasičskej zbrojnice. Prednáša Mgr. Anna Martineková

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 12.03.2024
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 12.03.2024

Milí občania, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 12. 03. 2024 07:15 do: 12. 03. 2024 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie územného plánu.

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA
KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA

Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024! Po veľmi úspešných ôsmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2024. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program.

Oznámenie o vydávaní rozhodnutí pre komunálny odpad za rok 2024.
Oznámenie o vydávaní rozhodnutí pre komunálny odpad za rok 2024.

Oznamujeme občanom, že počas úradných hodín si môžete v podateľni OcÚ vyzdvihnúť rozhodnutia pre komunálny odpad za rok 2024 a po platbe i nové farebné pásky na zberné nádoby.

ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na výročnú schôdzu
ZO JDS Kláštor pod Znievom pozýva svojich členov na výročnú schôdzu

150 rokov založenia Hasičského spolku v Kláštore pod Znievom
150 rokov založenia Hasičského spolku v Kláštore pod Znievom

Dávame na vedomie všetkým, ktorí si chcú pripomenúť založenie 2. najstaršieho hasičského zboru v Turci.

Dve významné dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Dve významné dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V roku 2023 Obec Kláštor pod Znievom získala dve významné dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, v rámci programu „Obnovme si svoj dom!“

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.01.2024
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.01.2024

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 12. 01. 2024 07:30 do: 12. 01. 2024 16:15 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

viac...

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení listovej zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Začatie pripomienkového konania

Vec: Zadanie pre územný plán obce Valča, začatie pripomienkového konania.

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie územného plánu.

Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Kláštor pod Znievom

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predmetom návrhu zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Súkromnú základnú umeleckú školu uvedenú v záhlaví zmluvy.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Miroslav Daubner, Kláštor pod Znievom Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom v kancelárií matriky a daní v lehote od 22.01.2024 do 02.02.2024 počas úradných hodín Oznámenie vyvesené dňa 22.01.2024 Oznámenie zvesené dňa 02.02.2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta: Erik Bodoň, Kláštor pod Znievom Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom v kancelárií matriky a daní v lehote od 18.01.2024 do 02.02.2024 počas úradných hodín Oznámenie vyvesené dňa 18.01.2024 Oznámenie zvesené dňa 02.02.2024

viac...

Pozvánky