menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku
Posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku

Oznamujeme vám, že v piatok,10 novembra 2023 bude v obci posledný zvoz zeleného odpadu v tomto kalendárnom roku.

Oznamujeme občanom, že bude na OcÚ zmena nestránkového dňa
Oznamujeme občanom, že bude na OcÚ zmena nestránkového dňa

V 44. týždni bude na OcÚ zmena nestránkového dňa.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 21.11.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 21.11.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 21. 11. 2023 07:00 do: 21. 11. 2023 16:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 13.11.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 13.11.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 13. 11. 2023 07:00 do: 13. 11. 2023 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZO JDS pozýva na prednášku „Hrad Zniev“
ZO JDS pozýva na prednášku „Hrad Zniev“

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 06. 11. 2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 06. 11. 2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 06. 11. 2023 07:30 do: 06. 11. 2023 13:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Kurz jogy v Kláštore pod Znievom
Kurz jogy v Kláštore pod Znievom

Srdečne Vás pozývame na cvičenie jogy pre začiatočníkov, ktoré sa koná každý utorok v Požiarnej Zbrojnici v Kláštore Pod Znievom.

Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni
Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy cesty na skládke v Hornej Štubni sa v 37. týždni neuskutoční plánovaný zvoz komunálneho odpadu...

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá
ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá tradičný cyklistický výlet a súťaž v petangu.

viac...

Úradná tabuľa

OPÄTOVNÉ OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Ján Chovanec, R. Viesta 1081/83, 036 01 Martin v zast. Ing. Tihor Ferenčík, Mládeže 10, 036 01 Martin podal dňa 13.10.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia O umiestnení stavby...

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024

Návrh VZN 8-2023 o miestnej dani z nehnuteľností - Kláštor pod Znievom

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026

Návrh VZN 5-2023 o prevádzkovaní pohrebísk v Kláštore pod Znievom

Návrh VZN 6-2023 zrušenie VZN2-2023

Návrh VZN 7-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Klastor pod Znievom

viac...

Pozvánky