menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupiteľstva a kandidátov pre voľby predsedu ŽSK v r. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 3. - 7. 10. 2022
Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 3. - 7. 10. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom pre 40. týždeň.

Možnosť priniesť nadrozmerný odpad na BRKO dňa 8. októbra 2022
Možnosť priniesť nadrozmerný odpad na BRKO dňa 8. októbra 2022

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 8. októbra 2022 môžu v čase od 9.00 hod do 12.00 hod priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO.

Zvoz komunálneho odpadu - 6. a 7. otóbra 2022
Zvoz komunálneho odpadu - 6. a 7. otóbra 2022

Milí občania, informujeme vás o zvoze komunálneho odpadu v obci, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra, t. j. vo štvrtok a v piatok.

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby starostu obce Kláštor pod Znievom 29. októbra 2022

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby poslancov 29. 10. 2022

Hlasovací lístok pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom 29. októbra 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 19. - 30. 9. 2022
Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom 19. - 30. 9. 2022

Ordinačné hodiny ambulancie všeob. lekára pre dospelých Kláštor pod Znievom na najbližšie dva týždne.

Zmena zvozu komunálneho odpadu - august, september
Zmena zvozu komunálneho odpadu - august, september

Vážení občania, chceme vás upozorniť na zmenu zvozu komunálneho odpadu. Z dôvodu sviatkov sa zvoz z 1. a 2. septembra 2022 presúva na 30. a 31. augusta 2022 a taktiež...

Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj kultúry a športu – 16.08.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj kultúry a športu – 16.08.2022

Pavel Siráň, predseda komisie pre rozvoj kultúry a športu pri obecnom úrade v Kláštore pod Znievom pozýva na 2. zasadnutie.

viac...

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZ + program - 14. 10. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 14. 10. 2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Zdenko Šuták

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Ondrej Vráb

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Okresný úrad Martin – Pozvánka na revíziu NPR Turiec (28.09.2022)

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Pozvánka na OZ + program - 16. 9. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 16.09.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ Obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica...

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Vám oznamujeme prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja.

viac...

Pozvánky