menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni
Zmena zvozu komunálneho odpadu v 37. týždni

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy cesty na skládke v Hornej Štubni sa v 37. týždni neuskutoční plánovaný zvoz komunálneho odpadu...

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá
ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá

ZO JDS Kláštor pod Znievom usporiadavá tradičný cyklistický výlet a súťaž v petangu.

ZO Jednoty dôchodcov KpZ pozýva členov na tradičný letný guľáš
ZO Jednoty dôchodcov KpZ pozýva členov na tradičný letný guľáš

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva všetkých svojich členov na tradičný letný guľáš...

Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce
Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce

Alebo chcete upozorniť na akútny či notorický problém z oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia či ochrany pamiatok?

Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ
Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ

Riaditeľstvo Materskej školy KpZ oznamuje, zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023/2024.

Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.
Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.

Oznamujeme občanom, že drobný stavebný odpad môžete počas pracovného týždňa voziť na skládku do Hornej Štubne.

Kláštorský jarmok 2023 – prihláška
Kláštorský jarmok 2023 – prihláška

Po veľmi úspešných siedmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2023. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program.

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc
Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc. Pošlite 2% z dane a staňte sa súčasťou príbehu jej zvovuzrodenia.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov na výročnú schôdzu.

viac...

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV HÔRKY- miestna komunikácia

Obec Kláštor pod Znievom, podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Zdenko Šuťák

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

Pozvánka na OZ + program - 7. 9. 2023

Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 07. 09. 2023, t. j. v štvrtok o 19.00 hod.

Zverejnenie emailovej adresy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku...

Zverejnenie emailovej adresy

V zmysle rozhodnutia d. 204/2023 Z.z. o vyhláseni volieb do NRSR dňa 30. 09. 2023, obec KpZ zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovani člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. predsedníčka Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia Vás pozýva na zasadnutie č. 5

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Erik Bodoň

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

viac...

Pozvánky