menu
Kláštor pod Znievom

Novinky

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom - posedenie ku Dňu matiek a otcov

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor p.Znievom pozýva všetkých svojich členov na posedenie ku Dňu matiek a otcov

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 12.05.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií
ZOOM optika Bratislava - meranie zraku a kontrola dioprtií

Dňa 27.04.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM  na školský rok 2022/2023
OZNÁMENIE o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY KLÁŠTOR POD ZNIEVOM na školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy...

Informácie k odpadom.
Informácie k odpadom.

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 9. apríla 2022 môžu v čase od 9.00 hod do 12.00 hod priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO...

Oznam o zatvorení zdravotného strediska a MŠ dňa 5. apríla 2022
Oznam o zatvorení zdravotného strediska a MŠ dňa 5. apríla 2022

Pre avizované prerušenie distribúcie elektriky bude dňa 5. apríla 2022 zatvorené zdravotné stredisko a materská škola.

Zvoz zeleného odpadu.
Zvoz zeleného odpadu.

Oznamujeme občanom , že 4. a 5. apríla 2022 budeme vykonávať zvoz zeleného odpadu.

Oznam o zatvorení obecného a poštového úradu dňa 1. apríla 2022
Oznam o zatvorení obecného a poštového úradu dňa 1. apríla 2022

Pre avizované prerušenie distribúcie elektriky bude dňa 1. aprila 2022 obecný a poštový úrad zatvorený.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termínoch: 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

viac...

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Andrej Mičian

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta Andrej Mičian.

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor“

zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru „Kláštor“ dňa 13.05.2022 o 12.00 hod. v kultúrnom dome Lietavská Lúčka (vedľa obecného úradu).

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľností - parc. č. C - KN 675/7, C - KN 675/37

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva...

Pozvánka na OZ + program - 29. 4. 2022

Mgr. Erika Cintulová zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na : 29.04.2022, t. j. v piatok o 18.00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dom bylinkárov a olejkárov

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na nasledovné práce: Dom bylinkárov a olejkárov (jedná sa o rekonštrukciu časti starého vidieckeho domu)...

Verejná vyhláška o oznámení miesta písomnosti - René Ľubomírsky

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta René Ľubomírsky...

Schválený dodatok č. 10 k VZN č. 39/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kláštor pod Znievom

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov Obec Kláštor pod Znievom zverejňuje: Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kláštor pod Znievom č. 39/2013

viac...

Pozvánky