menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce
Máte nápad na zlepšenie verejného priestranstva obce

Alebo chcete upozorniť na akútny či notorický problém z oblasti územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia či ochrany pamiatok?

Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ
Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ KpZ

Riaditeľstvo Materskej školy KpZ oznamuje, zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ na školský rok 2023/2024.

Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.
Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.

Oznamujeme občanom, že drobný stavebný odpad môžete počas pracovného týždňa voziť na skládku do Hornej Štubne.

Kláštorský jarmok 2023 – prihláška
Kláštorský jarmok 2023 – prihláška

Po veľmi úspešných siedmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2023. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohatý sprievodný program.

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc
Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc

Kalvária v Kláštore pod Znievom stále potrebuje Vašu pomoc. Pošlite 2% z dane a staňte sa súčasťou príbehu jej zvovuzrodenia.

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom
ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom

ZO Jednoty dôchodcov Kláštor pod Znievom pozýva členov na výročnú schôdzu.

Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.
Obec informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Obec Kláštor pod Znievom v spolupráci s inšpekciou Slobody zvierat informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z chovu psov.

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023
Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 10.02.2023 08:10 do: 10.02.2023 18:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov
V posledných dňoch sa po uliciach našej obce potuluje väčšie množstvo psov

Upozorňujeme týmto majiteľov, aby zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psa zakázaný!

viac...

Úradná tabuľa

NÁVRH - Záverečný účet 2022

NÁVRH - DODATOK1 VZN1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov - Kláštor pod Znievom

NÁVRH - DODATOK1 VZN3-2023 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Kvčera, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

ROZHODNUTIE o umiestnení stavby „ IBV SEVERNÁ - miestne komunikácie “

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 00 316 733 podala dňa 13.03.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, IBV SEVERNÁ- miestne komunikácie “ v členení objektov...

Daňový úrad Žilina vydáva dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnisti

Oznámenie o uložení listovej zásielky - René Ľubomírsky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta...

viac...

Pozvánky