menu
Kláštor pod Znievom prejsť nižšie
Kláštor pod Znievom

Novinky

Burza rastlín a priesad
Burza rastlín a priesad

Burzy rastlín a priesad. 17.4.2024 od 11:00 - 14:00 v priestoroch ZŠ.

Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy

Prinášame Vám informáciu o zápise detí do Materskej školy v Kláštore pod Znievom.

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA
KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA

KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024 - PRIHLÁŠKA Obec Kláštor pod Znievom Vás pozýva na KLÁŠTORSKÝ JARMOK 2024! Po veľmi úspešných ôsmich ročníkoch Vás pozývame na Kláštorský jarmok 2024. Pre návštevníkov bude aj tento rok pripravený bohat

Zvoz komunálneho odpadu v 13.týždni
Zvoz komunálneho odpadu v 13.týždni

Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu sa 13.týždni z dôvodu veľkonočných sviatkov uskutoční v stredu, 27.3.2024 a vo štvrtok, 28.3.2024.

Zelený odpad
Zelený odpad

Oznamujeme občanom, že avizovaný zvoz zeleného odpadu sa uskutoční v stredu, 27. marca 2024 . V prípade, že by pracovníci prevádzky nestihli v tento deň zvoz zeleného odpadu zo všetkých domácností, tak zvyšný zelený odpad vyvezú vo št

Elektro - odpad
Elektro - odpad

Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 14. marca 2024 bude na ulici A. Moyzesa v uličke medzi budovou 1. slovenského gymnázia č.40 a Domom bylinkárov č. 41 o 10.00 hod. pristavený kontajner na elektro-odpad, ktorý odvezú v piatok, 17. marca 2024 o 9.00

MDŽ
MDŽ

8. marec - MDŽ! Želáme všetkým ženám, nech zažívajú pocity vďaky, docenenia a lásky! Ďakujeme, že robíte svet krajším!

Preskúšanie sirén
Preskúšanie sirén

Obec Kláštor pod Znievom informuje občanov, že dňa 8. marca 2024 o 12:00 bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén dvojminútovým neprerušovaným tónom v okrese Martin

Majstrovstvá sveta záchranárskych psov 12.-16. júna 2024
Majstrovstvá sveta záchranárskych psov 12.-16. júna 2024

V júni 2024 sa po prvý krát stane Slovensko hostiteľom psovodov a ich psov z celého sveta. Odohrajú sa tu Majstrovstvá sveta záchranárskych psov. Časť súťažných disciplín bude prebiehať aj v obci Kláštor pod Znievom.

viac...

Úradná tabuľa

Správa hlavného kontrolóra č. 41/2024 Prevod majetku obce nad 20 000 € za rok 2023

Správa č. 41/2024 - Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur v zmysle povinnosti hlavného kontrolóra ustanovenej v § 18f písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení listovej

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky

Pozvánka na OZ + program - 27. 03. 2024

Starosta obce Kláštor pod Znievom Ing. Vladimír Čambor zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kláštor pod Znievom na: 27.3. 2024, t. j. v stredu, o 18.30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kláštore pod Znievom.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Ondrej Vráb

Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu budovy pamätného gymnázia

Znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nájomného. Jedná sa o nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pri ktorom sa určenie všeobecnej hodnoty nájomného vyžaduje podľa zákona formou znaleckého posudku.

Oznámenie zámeru obce prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Kláštor pod Znievom v súlade s ustanovením § 9aa ods. 2, písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle dokumentu Zásady hospodárenia s majetkom obce Kláštor pod Znievom zverejňuje zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.12/2024 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8.júna 2024.

viac...

Pozvánky