menu

obecný hlásnik

Ide o najnovšiu formu informačného zdroja, ktorú sme sa rozhodli v obci zaviesť v roku 2017. Mnoho okolitých obcí už svoje vlastné noviny publikuje a informuje tak občanov o udalostiach v obci aj v tlačenej forme, ktorá sa k nim dostáva priamo do domácností. Obecný spravodaj – Kláštorský hlásnik vychádza raz štvrťročne a okrem článkov a fotografií z uplynulých akcií v ňom nájdete pozvánky na nadchádzajúce akcie, schválené uznesenia na obecných zastupiteľstvách, informácie o dôležitých prípadných zmenách, harmonogram vývozu odpadu, príležitostne aj zaujímavé rozhovory, tipy, kvízy a tajničky, rozpisy športových zápasov a omší a mnoho ďalšieho obsahu.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 19. 06. 2020