menu

odpadové hospodárstvo

HARMONOGRAM VÝVOZOV TRIEDENÉHO ODPOADU NA ROK 2024

MALÉ OBECNÉ KOMPOSTOVISKO
(BRKO - stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu)

Oznamujeme Vám, že stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v časti Lazany - na Družstevnej ulici
je otovrené vždy v stredu a v sobotu, v čase 8.00 - 18.00hod

????Kompostovisko je striktne určené pre biologicky rozložiteľný odpad - trávu, časti rastlín a konáre.
☝️ Žiadame občanov, aby rešpektovali vyhradený priestor, spôsob ukladania odpadu a aby odpad nevozili mimo určených hodín.
???? Priestor kompostoviska je monitorovaný kamerovým systémom!
 

INFORMÁCIE K TRIEDENIU ODPADU

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 06. 07. 2021 / 14. 05. 2024