menu

odpadové hospodárstvo

HARMONOGRAM VÝVOZOV TRIEDENÉHO ODPOADU NA ROK 2024

MALÉ OBECNÉKOMPOSTOVISKO
(BRKO - stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu)

Oznamujeme Vám, že stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v časti Lazany - na Družstevnej ulici

bude od 1.12.2023 pre občanov zatvorený! Opäť otvorené bude na jar v roku 2024. Ďakujeme za pochopenie.

INFORMÁCIE K TRIEDENIU ODPADU

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 06. 07. 2021 / 08. 01. 2024