menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 19.08.2021

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 19.08.2021 07:45 do: 19.08.2021 16:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Príloha: vyrozumenie.pdf

Príloha: Prerušenie elektriny.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-08-19 07:55:10