menu

Zvoz komunálneho odpadu - 6. a 7. otóbra 2022

Milí občania, informujeme vás o zvoze komunálneho odpadu v obci, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra, t. j. vo štvrtok a v piatok.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-10-04 10:00:32