Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že v termíne od: 17.09.2021 07:30 do: 17.09.2021 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny.

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 17. 09. 2021 07:30 do: 17. 09. 2021 16:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Príloha: Oznámenie o prerušení energie.pdf