menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 17.09.2021

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 17. 09. 2021 07:30 do: 17. 09. 2021 16:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Príloha: Oznámenie o prerušení energie.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-09-14 13:42:07