menu

Pozvánka pre obyvateľov miestnej časti Stanica na stretnutie k predaju pozemkov - 19.03.2022

Pozývame obyvateľov miestnej časti Stanica na stretnutie k podmienkam predaja obecných pozemkov parc. reg. C 737/1 a 736/1 v miestnej časti Stanica. Dňa 19.3.2022 t.j. sobota o 16:00 do "Domu kultúry" na Stanici. Na stretnutí budeme diskutovať o tom, čo by prípadný predaj mohol priniesť obyvateľom časti Stanica.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-16 15:05:38