menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 10.02.2023

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 10.02.2023 08:10 do: 10.02.2023 18:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu. 

Príloha: vyrozumenie.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-02-04 20:45:11