Drahí veriaci, ak máte záujem byť informovaní o aktuálnych informáciách a aktuálnom dianí vo farnosti pošlite nám svoju e-mailovú adresu a my Vás budeme pravidelne kontaktovať.

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kláštor pod Znievom

 

Výzva na predkladanie ponúk:

8. 9. 2021 :

22. 7. 2021 :

 

Kotakt:

A. Moyzesa 73/121

038 43 Kláštor pod Znievom

tel. č.: 043/49 33 146

klastor.pod.znievom@fara.sk

IČO: 31 93 90 31

DIČ: 2020605092

bankové spojenie: 0020264791/6500

IBAN: SK50 6500 0000 0000 2026 4791

BIC: POBNSKBA

farár – Štefan Hýrošš