menu

školstvo

základná škola

Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Gymnaziálna 197

038 43 Kláštor pod Znievom

https://zsklastor.edupage.org/

https://www.facebook.com/ZSKlastor/

 

materská škola

Materská škola Kláštor pod Znievom

A. Moyzesa 9

038 43 Kláštor pod Znievom

https://msklastorpodznievom.edupage.org/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009395803626


 

umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola

Gymnaziálna 197

038 43 Kláštor pod Znievom

0918 397 930

 

szus.kpz@gmail.com

szusklastorpodznievom.edupage.org

https://www.facebook.com/szuskpz

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 03. 04. 2023