menu

Oznamujeme, že drobný stavebný odpad môžete na skládku.

Oznamujeme občanom, že drobný stavebný odpad môžete počas pracovného týždňa voziť na skládku do Hornej Štubne, v čase od 7.00 hod do 14.45 hod. mob. 0907 205 626. Drobný stavebný odpad Vám prevezmú len s potvrdením od obce a s platným OP. Potvrdenia Vám vystavia v podateľni OcÚ.

Podľa VZN 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba poplatku je pre fyzické osoby podľa §4 ods. 1 písm. a) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,05 €/kilogram drobného stavebného odpadu nad 300 kg vyvezeného odpadu na občana s trvalým pobytom v Kláštore pod Znievom za rok.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-04-03 09:01:24