menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 16.11.2022

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 16.11.2022 07:00 do: 16.11.2022 17:30

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

 

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-07 23:25:39