menu

Transparentný účet na pomoc pre rodiny pri požiari

Vo štvrtok popoludní (13. mája 2021) po požiari bytového domu prišli 2 rodiny o strechu nad hlavou. Teší nás, že prebieha materiálna pomoc s oblečením a ďalšími vecami, ale to najdôležitejšie je, aby sa čo najskôr mohli vrátiť domov. Preto sa obec Kláštor pod Znievom rozhodla zriadiť transparentný účet na pomoc obidvom rodinám, z ktorého bude výhradne hradená oprava strechy rodinných domov a ďalšie potrebné rekonštrukcie. Preto vás všetkých chceme poprosiť, aby ste prispeli na účet SK54 0900 0000 0051 7941 3747 a pomohli sa čo najskôr rodinám vrátiť do ich domovov. Ďakujeme.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-06-14 11:15:53