menu

Informácie k odpadom.

Oznamujeme občanom, že v sobotu, 9. apríla 2022 môžu v čase od 9.00 hod do 12.00 hod. priniesť nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad za družstvo v Lazanoch na tzv. BRKO.

Vysvetlenie NADROZMERNÉHO ODPADU:

objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, ako napr. stoličky, stoly, skrine, postele, gauče, ďalej koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad. Nadrozmerným odpadom NIE SÚ pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad....

Vývoz plastov uskutoční firma Brantner v utorok, 12. apríla 2022.

 

Nakoľko sú budúci týždeň sviatky Veľkej noci, upravujeme zvoz komunálneho odpadu nasledovne:

Prosíme, nemiešajte zelený odpad spoločne, ďakujeme!

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-04-08 22:15:13