menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 01.04.2022, 05.04.2022, 06.04.2022

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. v termínoch:

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Príloha:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-29 10:04:39