menu

Zmena času zo zimného na letný

UPOZORNENIE: V nedeľu, 27. marca 2022 o 2:00 sa čas posunie o hodinu dopredu na 3:00. Štandardný, teda zimný alebo tiež stredoeurópsky čas sa vráti zas 30. októbra 2022.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-03-25 15:34:45