menu

zamestnanci obecného úradu

Ing. Vladimír Čambor - starosta obce

Bc. Martina Balejová – ekonomický úsek

Marta Piatriková – matrika, administratívny úsek

Miroslava Krupárová – dane a poplatky, administratívny úsek

Igor Mikula – referent pre kultúru a šport

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 19. 06. 2020 / 15. 03. 2023