menu

Oznam o prerušení distribúcie elektriky - 18.07.2022

Milí občania,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje,

že v termíne od: 18.07.2022 07:45 do: 18.07.2022 16:00

bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu.

Prílohy:

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-07-06 15:41:24