menu

Návrh VZN 8-2023 o miestnej dani z nehnuteľností - Kláštor pod Znievom

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-11-29 07:50:37