Byty

id číslo zmluvy dátum zverejnenia dátum platnosti nájomca predmet nájmu
id číslo zmluvy dátum zverejnenia dátum platnosti nájomca predmet nájmu