menu

Záverečné stanovisko - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja na roky 2021 2027

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 -2027


ZÁVEREČNÉ STANOVISKO


vydané Okresným úradom Žilina, podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-03-21 19:10:24