menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Obec Kláštor pod Znievom vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku s názvom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom"

Typ výzvy: Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.08.2021 do 10.00 hod. 

Informácie o verejnom obstarávaní a možnosti prihlásenia sa do súťaže nájdete po kliknutí na odkaz https://www.verejnesutaze.sk/tender/uvo/8425

Zverejnené dňa 27.07.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-07-28 14:56:39