menu

Výzva na predkladanie žiadostí na zmenu a doplnenie územného plánu.

https://www.obecklastor.sk/documents_data/V%C3%BDzva%20na%20predkladanie%20%C5%BEiadost%C3%AD.pdf

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2024-02-06 08:42:03