menu

Výberové konanie na učiteľku materskej školy

Obec Kláštor pod Znievom ako zriaďovateľ Materskej školy Kláštor pod Znievom A. Moyzesa 9, 03843 Kláštor pod Znievom, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa predprimárneho vzdelávania s termínom nástupu od 4. 9. 2023.
Miesto výkonu práce: MŠ Kláštor pod Znievom
Rozsah úväzku: 100%


Kvalifikačné predpoklady:
Stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona 138/ 2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Osobnostné predpoklady :
Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií.


Ďalšie požiadavky výberového konania:


Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou na adresu: MŠ Kláštor pod Znievom A. Moyzesa 9, 038 43 Kláštor pod Znievom, označenej: „Výberové konanie učiteľka MŠ“, alebo na e-mail: msklastor@gmail.com najneskôr do 4. 7.2023.


Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy. Termín konania pohovoru bude oznámený vybraným prihláseným uchádzačom telefonicky.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-06-07 16:15:19