menu

Zverejnenie emailovej adresy

V zmysle rozhodnutia d. 204/2023 Z.z. o vyhláseni volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. 09. 2023, obec Kláštor pod Znievom zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovani člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

e-mai I : matrika@obecklastor.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovat' jedného člena a jedného nárhradníka politická strana alebo koalíca, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. aurgusta 2023 doo 24:00 hod.).

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-07-31 17:43:15