menu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – p. Miroslav Fánči

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta

Miroslav Fánči,

Písomnosť č. 102573123/2021 si môžete prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 32 Martin, v kancelárii č. 28 v úradných hodinách.

Príloha:

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 28. 12. 2021 do 11. 01. 2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-01-02 22:53:27