menu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – IPCS, s. r. o.

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta

IPCS, s. r. o.,

Písomnosť č. 101548334/2021 si môžete prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina, pobočka Martin, Langsfeldova 2, 036 32 Martin, v kancelárii č. 313 A v úradných hodinách.

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021

Príloha:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-09-22 19:24:17