Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta IPCS, s. r. o.,

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta

IPCS, s. r. o.,

Písomnosť č. 101548334/2021 si môžete prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina, pobočka Martin, Langsfeldova 2, 036 32 Martin, v kancelárii č. 313 A v úradných hodinách.

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021

Príloha: