menu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Andrej Mičian

Daňový úrad Žilina oznamuje formou verejnej vyhlášky uloženie písomnosti pre adresáta

Andrej Mičian

Písomnosť č. 101110936/2022 si môžete prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, v kancelárii č. 228 v úradných hodinách.

Prílohy:

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 11.05.2022 do 25.05.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-05-16 09:15:56