menu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kláštor pod Znievom č. ...../2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Prílohy:

Návrh VZN:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-30 23:27:07