menu

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

POZVÁNKA


Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
predsedníčka
Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
pri Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom
Vás pozýva na
Zasadnutie č. 3
dňa 2. mája 2023 (utorok) o 18:00 hod.
v spoločenskej sále miestnej časti Stanica


Program:
Úvod

  1. Prezentácia stavebného zámeru novej IBV v lokalite Stanica investorom Ing. Jánom Chovancom - spojené s verejnou diskusiou s obyvateľmi
  2. Prerokovanie materiálov ohľadom stavebnej agendy určených pre web. stránku obce
  3. Rôzne


S pozdravom
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-04-25 09:32:13