menu

Pozvánka na zasadnutie Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

POZVÁNKA


Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
predsedníčka
Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
pri Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom
Vás pozýva na
Zasadnutie č. 2
dňa 12. apríla 2023 (streda) o 18:00 hod.
na Obecnom úrade


Program:
Úvod

  1. Informácia o fungovaní nových pravidiel komisie
  2. Prerokovanie materiálov ohľadom stavebnej agendy určené pre web. stránku obce
  3. Prerokovanie platného VZN o pohrebiskách (stavebné úpravy hrobov)
  4. Rôzne


S pozdravom
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-04-13 00:06:32