menu

Pozvánka na zasadnutie - Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

POZVÁNKA

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
predsedníčka

Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

pri Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

Vás pozýva na
Zasadnutie č. 1

dňa 30. marca 2023 (štvrtok) o 18:00 hod.

na Obecnom úrade

Program:

 1. Verejné
  1. Prerokovanie žiadostí doručených na Obecný úrad
  2. Oboznámenie sa so stavom dopraveného značenia v obci
  3. Rôzne
 2. Neverejné
  1. Odborná diskusia k územnému plánu
  2. Rôzne
  3. Záver

 

S pozdravom
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-03-29 10:06:27