menu

Pozvánka na otváranie ponúk - obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

Obec Kláštor pod Znievom, Vás pozýva na otváranie ponúk - obálok a vyhodnotenie

 

OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pre účel výstavby novej individuálnej bytovej výstavby v Kláštore pod Znievom, v miestnej časti Stanica

 

V stredu 10.8.2022 o 18:00 v sobášnej miestnosti na obecnom úrade na adrese: M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

Predmet súťaže :

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-08-08 14:27:03