menu

Pozemkové úpravy - k. ú. Kláštor pod Znievom, k. ú. Lazany

Uznesením vlády SR č. 458/2022 zo dňa 13.07.2022 bol schválený zoznam katastrálnych území, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy. Ide o  schválené katastrálne územie 824089 Kláštor pod Znievom a 830879 Lazany.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Prílohy:

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-13 17:58:02