menu

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

predsedníčka

Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

pri Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

Vás pozýva na

Zasadnutie č. 6

dňa 2. novembra 2023 (štvrtok) o 17:30 hod.

na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

 

Program:

Úvod

  1. Prerokovanie návrhu na úpravu daní z nehnuteľností v súvislosti s klasifikáciou typov pozemkov
  2. Prerokovanie materiálov ohľadom stavebnej agendy doručenej na Obecný úrad

  3. Diskusia o realizovaných stavebných aktivitách (cintorín, hrad Zniev, cesty a pod.)

  4. Rôzne

 

S pozdravom
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-10-31 16:28:13