menu

Pozvánka na zasadnutie komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

predsedníčka

Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

pri Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

Vás pozýva na

Zasadnutie č. 5

dňa 12. júla 2023 (streda) o 18:00 hod.

na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom

Program:

Úvod

  1.  Diskusia o odvoze zeleného odpadu (podnety od občanov)
  2. Prerokovanie postupu pri žiadosti o napojenie na kanál v častiach s novým asfaltom
  3. Oprava hradu Zniev – začiatok konzervačných prác (informácia, plánované aktivity)
  4. Diskusia k plánovaným stavebným aktivitám (dom smútku, autobusové zástavky, dom služieb)
  5. Rôzne

S pozdravom
Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2023-07-07 20:36:25