menu

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Kláštor pod Znievom

 

Oznámenie

o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Kláštor pod Znievom

 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Kláštore pod Znievom Milanovi Mizerovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. 07. 2021

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Kláštore pod Znievom o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stane náhradný kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov.

V súlade s §192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce Kláštor pod Znievom Mgr. Erika Cintulová oznamuje nastúpenie náhradníčky za poslanca obecného zastupiteľstva

Viery Novosedliakovej

Funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Kláštore pod Znievom, dňa 30.9.2021


 


 

Erika Cintulová

Starostka obce Kláštor pod Znievom

 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-09-30 15:59:22