menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Belo Horváth

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Bela Horvátha, nar. 1950

 

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom – v kancelárii matriky a administratívnych prác

 

v lehote od 26.07.2021 do 10.08.2021

počas úradných hodín

 

 

 

 

Oznámenie vyvesené dňa 26.07.2021

Oznámenie zvesené dňa 10.08.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-07-28 14:52:37