menu

Oznámenie o uložený listovej zásielky – M. Hajdúková

Obec Kláštor pod Znievom, týmto oznamuje


 


 

Michaela Hajdúková – trvalý pobyt Kláštor pod Znievom

Aby si od 28.12.2022 – 28.1.2023 prevzala v kancelárii obecného úradu Obce Kláštor pod Znievom


 

Počas úradných hodín nasledovnú poštovú zásielku od:

Okresný úrad Martin pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45, 03601 Martin – OU-MT-PLO-2022/000509

 


 

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-28 16:13:55