menu

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Facuna

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Peter Facuna – trvalý pobyt Kláštor pod Znievom

 

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom – v kancelárii obecného úradu Obce Kláštor pod Znievom

 

v lehote od 1.12.2022 do 15.12.2022

počas úradných hodín

 

 

 

 

Oznámenie vyvesené dňa 01.12.2022

Oznámenie zvesené dňa 15.12.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-12-01 14:50:28