menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - René Ľubomírsky

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta

Reného Ľubomírskeho

Listovú zásielku si môžete prevziať na pošte v Kláštore pod Znievom od 18.10.2021 po dobu 18 dní (lehota uloženia) do 04.11.2021 počas otváracích hodín. 

Dátum zverejnenia a vyvesenia na úradnej tabuli: 18.10.2021 do 04.11.2021

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2021-10-21 21:33:07