menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Ondrej Vráb

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Ondrej Vráb, nar. 1963, Kláštor pod Znievom

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Pošte Kláštor pod Znievom, ul. M. Čulena 185

 

v lehote od 27.09.2022 do 15.10.2022 (v lehote 18 kalendárnych dní)

počas úradných hodín

 

Oznámenie vyvesené dňa 28.09.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-09-29 15:09:53