menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - p. Miroslav Fánči

Obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Miroslav Fánči, Kláštor pod Znievom

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom – v kancelárii matriky a administratívnych prác


v lehote od 07.11.2022 do 22.11.2022

počas úradných hodín


Oznámenie vyvesené dňa 07.11.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-11-07 23:23:01