menu

Oznámenie o uložení listovej zásielky - Michaela Hajdúková

Obec Kláštor pod Znievom,

M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom

 

 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta:

 

Michaela Hajdúková, Kláštor pod Znievom

 

 

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kláštore pod Znievom – v kancelárii matriky a administratívnych prác

 

v lehote od 28.07.2022 do 12.08.2022

počas úradných hodín

 

 

 

 

Oznámenie vyvesené dňa 28.07.2022

Zodpovedný pracovník: -
Vytvorené / Posledná aktualizácia: / 2022-07-28 23:07:17